2877932b86ca4dc1ad74d2abb3e88338.jpg
25979047-les-herbes-fraiches-et-des-plantes-medicinales-2.jpg
images-2.jpg
aura-corps.jpg

Wat is natuurgeneeskunde?

Holistische benadering

Een persoonlijk gezondheisdprogramma

 

Natuurgeneeskunde en natuurgeneeskundige geneesmiddelen zijn niet nieuw maar vinden hun wortels in de oudheid van Sumer, Essenen en in de Ayurvedische geneeskunde in India en China.

Hippocrates (460-370 voor Christus), een grote Griekse arts uit het tijdperk van Pericles, wordt beschouwd als de "vader van de geneeskunde". Hij bracht het dieet in verband met de vier elementen (vuur, aarde, water en lucht) en de theorie van “temperamenten”.

Hippocrates was bezig met de regels van de natuur en de fysiologie van het lichaam om ieders eigen "innerlijke dokter" te laten ontwaken. Hiermee bedoeld hij het in gang zetten van het natuurlijk menselijk regeneratieproces.

De 5 principes van de natuurgeneeskunde, opgericht door Hippocrates, zijn:

Respect voor het leven ( "Primum non nocere")

De natuur is healer ( "schroef medicatrix naturae")

De oorzaak opsporen en behandelen ( "tolle causam")

Het lichaam zuiveren en ontgiften ( "deinde purgare")

De natuurgeneeskunde onderwijst op een andere manier ( "docere")

 

De therapeut vertelt de patiënt dat zijn ziekte het gevolg is van een complex geheel van interacties op fysiek-, mentaal-, emotioneel- en spiritueel gebied. Hij leert de patiënt hoe te eten om alle noodzakelijke voedingsstoffen voor zijn gezondheid te verkrijgen en het gebruik van synthetische middelen te stoppen of te verminderen. Tenslotte leert hij hem wat de invloeden van omgeving en levenstijl zijn en hoe hij daar gebruik van kan maken om zodoende zijn kracht en welzijn te maximaliseren.

 

Een persoonlijk programma wordt opgesteld naar aanleiding van het natuurgeneeskundig onderzoek. Het geeft tips om het evenwicht tussen, de vitaliteit en het welzijn te behouden. Dat is nodig om gezond te blijven en te vookomen dat mogelijke ontwikkelingen van ziekte zich kunnen ontwikkelen.

Deze tips worden gestructureerd als 'kuren' waarbij eerst ontgifting, dan revitalisering en ten slotte stabilisatie belangrijk zijn. De opmerkingen van de natuurgeneeskundige zijn individueel en gericht zijn op het verbeteren van het voedingspatroon en het ondersteunen van het psychologische- en fysieke welbevinden.

Het voedingspatroon, het beheer van stress en emoties, en de lichamelijke activiteit zijn de drie belangrijkste instrumenten van de natuurgeneeskunde.

De natuurgeneeskundige behandeling omvat in de meeste gevallen het gebruik van complementaire natuurlijke technieken waaronder: biotherapie (voedingssupplementen), Plant Science (zorg door planten), Aromatology (essentiële oliën of brandstof gewonnen uit planten), Theragem Pro, holistische massages, ademhalingstechnieken, kleurpunctuur, Crystal Dreaming en het etherisch lichaam in balans brengen middels het transmuteren van energie in licht.